XXXII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA JUŻ ZA NAMI

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, jak co roku, po raz XXXII zorganizował Krajową Wystawę Rolniczą, która towarzyszyła Dożynkom i Pielgrzymce Rolników na Jasną Górę. Jest ona jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem największych, cyklicznych imprez branży rolniczej, która gromadzi kilkuset wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających. Organizowana jest na terenach Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, gdzie harmonijnie połączyły się sfery sacrum i profanum. Stoiska handlowe, jak w roku ubiegłym, można było zwiedzać w III Alei Najświętszej Marii Panny.

Ponadto doradztwo rolnicze obchodzi 100. rocznicę powstania, które poprzez pozytywistyczne działania chlubnie wpisało się w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Również ten rok był okazją do obchodzenia 45. rocznicy powstania doradztwa w Częstochowie i 55. rocznicy tego wydarzenia w województwie śląskim. Organizowanym przez nas wydarzeniom staramy się nadawać charakter patriotyczny, doceniając wkład polskiego chłopa w budowaniu silnego państwa polskiego.

Po raz kolejny honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda.

Otwarcie Wystawy miało miejsce 2 września br. na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie zaproszonych gości powitali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Robert Telus, Dyrektor ŚODR w Częstochowie – Marek Dziubek, Krajowy Duszpasterz Rolników J. E. Ks. Bp Leszek Leszkiewicz, Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników –Ks. Prof. dr hab. Stanisław Sojka, Duszpasterz Rolników Diecezji Częstochowskiej – Ks. Prałat Eugeniusz Sikorski, Przeor Jasnej Góry – Ojciec Samuel Pacholski. Podczas otwarcia wystawy list od Marszałek Sejmu – Elżbiety Witek odczytała Lidia Burzyńska­ – Poseł na Sejm RP.

Następnie w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP z Mażoretkami „Szyk” działającej przy GCMiT w Mykanowie odbył się przemarsz oficjalnych gości na Jasną Górę, gdzie w Auli Papieskiej odbyła się konferencja.

Minister Rolnictwa – Robert Telus w towarzystwie Dyrektorów JDR oraz delegacją doradztwa rolniczego złożyli kwiaty pod Epitafium Smoleńskim – tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki śp. Marii Kaczyńskiej oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej.

Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Marek Dziubek powitał zaproszonych gości, m.in. Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP, Roberta Telusa – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Dyrektorami Departamentów i Przedstawicielami MRiRW, Szymon Giżyńskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odczytał list skierowany do organizatorów i uczestników dożynek przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Powitał również Jerzego Chróścikowskiego – Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa, Mateusza Szpytmę –Z-cę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Piotra Grzybowskiego – Wiceprezydenta Miasta Częstochowy, Robert Nowak – Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ryszarda Zarudzkiego – Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Romana Włodarza – Prezesa Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Aleksandrę Hadzik – Prezesa KRUS, Sławomira Siwka Przewodniczącego Rady Fundacji „Solidarna Wieś”, Waldemara Humięckiego – Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotra Nowaka -– Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzeja Chodkowskiego – Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Tomasza Obszańskiego – Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”, Jacek Klimza – Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Piotr Krawczyk – Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, Konrad Kuczera – Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Konferencję w Auli Jana Pawła II na Jasnej Górze uświetnił występ zespołu Kapela Góralska „Jontki”, który od 25 lat występuje w kraju i za granicą zdobywając uznanie i popularność w niemal całej Europie.

Głównym tematem konferencji było wystąpienie Wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusza Szpytmy nt. „Samarytanie z Markowej” – Ulmowie – Polacy Zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom oraz „Gospodarka III Rzeszy”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Robert Telus wygłosił przemówienie nt. „Polityki rolnej polskiego rządu”.

Jan Krzysztof Ardanowski Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP zwrócił się do zaproszonych Gości i Rolników i przekazał pozdrowienia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.

Podczas konferencji władze kościelne reprezentowali: J.E. Ks. Bp Leszek Leszkiewicz – Krajowy Duszpasterz Rolników, Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Sojka – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników, Ks. Eugeniusz Sikorski – Duszpasterz Rolników Diecezji Częstochowskiej, Przeor Jasnej Góry – Ojciec Samuel Pacholski.

Nagrodę Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczyli Minister Rolnictwa – Robert Telus i Dyrektor ŚODR w Częstochowie – Marek Dziubek następującym Instytucjom i Firmom: Beskidzkiemu Związkowi Pszczelarzy „Bartnik” za aktywne działanie na rzecz hodowli i ochrony pszczoły miodnej jako integralnego składnika środowiska naturalnego, „Chlebowej Chacie” za prowadzenie skansenu, edukację i dbałość o dziedzictwo kulturowe naszych przodków, Stowarzyszeniu „Miłośnicy Ratowania Starej Techniki – Skansen Lubecko” za zrzeszenie szeroko rozumianej kultury rolniczej, Agregat Bezorkowy SKIMMER APB 420 za innowacyjne rozwiązania techniczne i uniwersalność zastosowania, Kołu Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku za promowanie dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego wsi za promowanie dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego wsi, „Redakcja Rolna TVP” za promowanie wystawy oraz przekazywanie aktualnych wiadomości z branży rolno-spożywczej, „Gospodarstwu Agroturystycznemu Między Zamkami” za edukację i propagowanie wśród dzieci i młodzieży ekologicznego i zdrowego stylu życia, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowy Instytut Badawczy za działalność innowacyjną oraz współpracę z doradztwem na rzecz rolnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich.

W związku z obchodami 100. rocznicy powstania doradztwa Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznanie pucharów dla Jednostek Doradztwa Rolniczego z całego kraju. Ze swej strony JDR z całej Polski zamówiły mszę św. w Kaplicy Matki Bożej oraz ufundowały miniaturę Matki Boskiej Częstochowskiej, która będzie upamiętniała to wydarzenie, jednocześnie podkreślając obecność na Jasnej Górze słowami: „Dyrektorzy Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pielgrzymując na Jasną Górę w 100. Rocznicę doradztwa rolniczego dziękując Matce Bożej za efekty swojej pracy na rzecz rolników i polskiej wsi. Do stóp Matki Jasnogórskiej zanoszą prośbę o dalszą owocną pracę dla dobra Rzeczypospolitej”.

W imieniu Prezydenta RP Jan Krzysztof Ardanowski Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Kancelarii Prezydenta RP wraz z MRiRW Robertem Telusem wręczyli odznaczenia państwowe – Medal Złoty za długoletnią służbę, wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej pracownikom ŚODR w Częstochowie: Iwonie Chmurzewskiej, Grażynie Naczyńskiej.

A następnie wręczyli odznaki honorowe: „Zasłużony dla rolnictwa”, które otrzymał dyrektor Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Prawnym – Mariusz Gorzowski oraz pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie: Joanna Brzozowska, Tomasz Małolepszy, Ewelina Łozińska-Beza, Magdalena Michalska, Monika Stemplowska, Patrycja Lebiocka, Ewelina Kliś, Anna Zawadzak.

Dokonano także podsumowania finału wojewódzkiego konkursu „AGROLIGA 2023”. Dyrektor ŚODR – Marek Dziubek wręczył puchary laureatom w kategoriach „Rolnicy” i „Firmy”. Mistrzem Wojewódzkim w kategorii „Najlepszy Rolnik” zostało Gospodarstwo Rolne Urszula i Andrzej Chudaszek. Mistrzem Wojewódzkim w kategorii „Najlepsza Firma” została firma rodzinna „Pliczko” z Wożnik.

W finale konkursu na „Najlepszą Agroturystykę w województwie śląskim w 2023 r.” zwyciężyli „Gospodarstwo Agroturystyczne Między Zamkami”, z Kotowic.

W konkursie na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2023 r.” zwyciężyła Barbara Sordyl-Lipnicka, gmina Porąbka, powiat bielski.

W konkursie na „Najlepszego Doradcę Ekologicznego w 2023 roku” nagrodzone zostały pracownice Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, statuetki i dyplomy wręczył Dyrektor ŚODR w Częstochowie: I miejsce zajęła – Olga Susek, II miejsce – Katarzyna Pokrywka, III miejsce Ewelina Łozińska-Beza.

Podsumowanie finału wojewódzkiego Konkursu „Doradca Roku” w województwie śląskim, wręczenie dyplomów oraz czeków nastąpiło z rąk Dyrektora ŚODR w Częstochowie – Marka Dziubka na ręce doradców pracujących w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie: I miejsce zajęła – Agnieszka Zoń, II miejsce – Anna Zawadzak, III miejsce – Brygida Stroczyk. Wyróżnieni laureaci otrzymają nagrodę podczas „Gali Doradca Roku” w Warszawie.

Nagrodzeni w konkursie na „Najpiękniejszą koronę dożynkową” zostały Koła Gospodyń Wiejskich: I miejsce – KGW „Wesołe Babki – Dąbrowianki” w Dąbrówce, II miejsce – KGW w Nieboczowach, III miejsce – KGW z Wisły Małej. Sponsorami nagród był: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczegu Ubezpieczenia, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Wyróżnieni w konkursie na „Najpiękniejszą koronę dożynkową” zostały Koła Gospodyń Wiejskich: I miejsce – KGW Koniaków, II miejsce – Zofia Garus z Radoszewnicy, gmina Koniecpol, III miejsce – KGW Koniaków, IV miejsce – KGW Wysoka Lelowska.

Krajowa Wystawa Rolnicza to nie tylko ekspozycje, ale również dobra okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Rolnicy mogli skorzystać z porad ekspertów z instytutów naukowych, MRiRW, ŚODR, ARiMR, KOWR, CDR czy KRUS.

W programie dwudniowej imprezy znalazły się także: Targi Pszczelarskie, Kiermasz Kwiatów i Krzewów Ozdobnych, prezentacje Odnawialnych Źródeł Energii.

Szczególnym powodzeniem podczas XXXII Krajowej Wystawy Rolniczej cieszyły się: Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Wystawa Drobnego Inwentarza i Ptaków Ozdobnych.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2023 to jednak nie tylko pokazy, a przede wszystkim prezentowania polskiej pracy hodowlanej. Dlatego też w jej trakcie odbyła się także Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego. W sobotę 36 zwierząt sześciu ras zostało ocenionych pod względem hodowlanym w 10 kategoriach. Oceny dokonała komisja sędziowska w składzie: sędzia – Jerzy Moniuszko i asystent – Ewelina Udziela.

I tak tytuł Czempiona przyznano:

   • Buhaj Dany – wystawiany w kategorii buhaje Charolaise do 24 miesięcy – hodowca Adam Koloch.
   • Buhaj Eros – wystawiany w kategorii buhaje Limousine do 24 miesięcy – hodowca Celina i Jacek Klimza.
   • Jałówka Echinacea – wystawiana w kategorii jałowice Galloway do 20 miesięcy – hodowca Monika Kopica.
   • Jałówka Florentyna – wystawiana w kategorii jałowice Angus Czerwony do 21 miesięcy – hodowca Joanna Kubara.
   • Jalówka Nagietek – wystawiana w kategorii jałowice Limousine do 20 miesięcy – hodowca Mikołaj Sambór.
   • Jałówka Dama – wystawiana w kategorii jałowice Limousine powyżej 20 miesięcy – hodowca Dżesika Grabinska.
   • Jałówka Deka – wystawiana w kategorii jałowice Blonde D’Aquitaine powyżej 20 miesięcy – hodowca Łukasz Haraziński.
   • Jałówka Łapka – wystawiana w kategorii jałowice Hereford do 20 miesięcy – hodowca Urszula Rojek-Kocik.
   • Jałówka Kalamata – wystawiana w kategorii jałowice Hereford powyżej 20 miesięcy – hodowca Agrofirma Witkowo właściciel Robert Sówka.
   • Krowa Natalia – wystawiana w kategorii krowa z cielęciem rasy Blonde D’Aquitaine -– hodowca Danuta Tempka.

Tytuły Wice-Czempiona przyznano:

   • Buhaj Dynamo – wystawiany w kategorii buhaje Limousine do 24 miesięcy – hodowca Dżesika Grabinska.
   • Jałówka Rozalia – wystawiana w kategorii jałowice Limousine powyżej 20 miesięcy – hodowca Bożena Wójtowicz, właściciel Mikołaj Sambór.
   • Jałówka Dika – wystawiana w kategorii jałowice Blonde D’Aquitaine powyżej 20 miesięcy – hodowca Łukasz Haraziński.
   • Jałówka Lawina – wystawiana w kategorii jałowice Hereford powyżej 20 miesięcy – hodowca Agrofirma Witkowo właściciel Robert Sówka.

Tytuł Superczempiona wystawy przyznano buhajowi DANY z hodowli Pana Adama Kolocha.

Hodowla to jednak dziedzina w której ciągle należy się dokształcać, dlatego też hodowcy oprócz prezentowania swoich zwierząt, wzięli także udział w dwudniowych „Warsztatach Zootechnicznych dla Hodowców” zorganizowanych na Wystawie Zwierząt Hodowlanych 2023. W sobotę swój wykład na temat „Procedury zootechniczno-weterynaryjne w hodowli bydła mięsnego” wygłosił lek. wet. Wojciech Wójcik, a warsztaty praktyczne na temat „Ocena pokroju bydła mięsnego – Najważniejsze cechy wpływające na podatność zwierząt do dalszej hodowli” przeprowadziła Pani Ewelina Udziela. W niedzielę warsztaty praktyczne kontynuowane były przez Pana Marcina Radeckiego, po których wykład na temat „Dobór rasy bydła mięsnego w kontekście uwarunkowań rynkowych i możliwości produkcyjnych gospodarstw rolnych” wygłosił dr inż. Janusz Piotrowski.

Wzbogaceniem uroczystości związanych z organizacją Wystawy był uroczysty koncert solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca im. S. Hadyny „Śląsk”, który odbył się w Bazylice Jasnogórskiej.

W dniu 2 września nastąpiło uroczyste nadanie imienia Biskupa Romana Andrzejewskiego Regionalnemu Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Roberta Telusa.

W niedzielę 3 września 2023 r., jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w Mszy Świętej na Jasnej Górze dziękując Matce Boskiej Częstochowskiej za plony.

Dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Panu Robertowi Telusowi – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencjom i Instytucjom Rolniczym, Władzom Województwa Śląskiego i Powiatu Częstochowskiego za wsparcie naszych działań.

Dziękujemy organizatorom imprez towarzyszących między innymi: Instytutowi Pamięci Narodowej za zorganizowanie dwóch wystaw „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”, „Gospodarka III Rzeszy”. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa za promowanie produktów rolnych i żywnościowych ich produkcji i standardów jakości, Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi za zorganizowanie występów zespołów ludowych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za zorganizowanie stoiska informacyjnego, promującego działania statutowe KRUS. Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny i Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie za organizację Koncertu Folklorystycznego, w którym wystąpiły takie zespoły jak: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” z Andrychowa, Zespół „Zbyrcok” z Juszczyna, Zespół Folklorystyczny „Plavcanka” ze Słowacji oraz za zorganizowanie .wernisażu wystawy „Serwetki plecione nitką” autorstwa Koronczarek z Torunia.

Gorące podziękowania za pomoc przy organizacji, jakże ważnych dla nas wydarzeń kierujemy do Krajowego Duszpasterstwa Rolników na czele z J.E. Ks. Bp. Leszkiem Leszkiewiczem oraz Sekretarzem Ks. Prof. Stanisławem Sojką, a także gospodarzy tego miejsca Ojców Paulinów z Jasnej Góry i władz Miasta Częstochowy.

Oprawę medialną naszej imprezie zapewnili m.in.: TVP 1, TVP 3 Katowice, Polskie Radio Katowice, Tygodnik „Do Rzeczy”, Magazyn Rolniczy „Agro-Profil”, Tygodnik „Gazeta Polska”, Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” oraz „Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników”. Dziękujemy.

Szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji naszej Wystawy kierujemy do instytucji wspomagających umiejscowionych w Częstochowie: Policji, Straży Pożarnej, Miejskiemu Zarządowi Dróg, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Straży Miejskiej oraz pracownikom innych służb.

Na zakończenie słowa podziękowania dla przybywających z całej Polski rolników oraz wspaniałych pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, bez których wysiłku nie byłoby takiej Wystawy, dlatego im szczególnie należą się słowa uznania.

Już dziś serdecznie zapraszamy na XXXIII Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie.

Z historii słów kilka…

Pierwsza Krajowa Wystawa Rolnicza odbyła się w dniach 05-06 września 1992r.
W porównaniu z dzisiejszym stanem, była to wystawa bardzo skromna. Pawilonem wystawowym stała się sala gimnastyczna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie i tereny przyległe do Liceum. Uroczystego otwarcia wystawy dokonano 05 września 1992r. w sali Liceum Sienkiewicza.
Wystawę otworzyli Jacek Lupa i Stanisław Juchnik – dyrektorzy ODR w Częstochowie. Okolicznościowe przemówienia wygłosili, prezydent miasta Częstochowy Tadeusz Wrona, wojewoda częstochowski Jerzy Guła, ks. arcybiskup Stanisław Nowak metropolita częstochowski. Honorowym patronatem objął wystawę minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Gabriel Janowski.

Liczba uczestników wystawy przerosła oczekiwania organizatorów, bowiem szacuje się, iż odwiedziło ją około 10 tys. rolników i mieszkańców Częstochowy i regionu. Tak wysokie zainteresowanie stało się umotywowaniem kontynuacji tego dzieła i jego rozwinięciem w przyszłości. Wystawa dała okazję do zainteresowania się nią, przedsiębiorców z branży rolniczej z całej Polski.

Należy zauważyć, że przedsięwzięcie to nie jest kierowane tylko do rolników. Wystawa uwzględnia również potrzeby mieszkańców Częstochowy oraz pielgrzymów, zmierzających na Jasną Górę. Wśród nich znajdują się osoby zainteresowane tematyką rolnictwa i związane z obszarami wiejskimi.

Organizator

 

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

WSPÓŁORGANIZATORZY
PATRONAT HONOROWY

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

KOMITET HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY